Roolipelien monimuotoisuus: pöytäroolipeli vs. liveroolipeli

Pöytäroolipeli

Yksi roolipelaamisen muodoista on pöytäroolipeli, siinä pelataan valitsemillaan hahmoilla sääntöjen mukaan. Pelin aikana osallistujat esittävät roolihahmojaan, he kuvailevat sanoin ja elein muille hahmon tekoja, ajatuksia ja puheita. Pöytäroolipeli poikkeaa liveroolipelistä sillä, että pelaajien ei tarvitse pukeutua hahmon mukaan, eikä roolissa tarvitse olla kokoajan.

Pelin kulku

Pöytäroolipeilissä valitaan yksi pelinjohtaja, joka kuvailee peliympärintön muille pelaajille, sekä päättää juonesta ja ohjaa peliä. Pelin alussa täytetään hahmolomakkeet, joissa pelaajat määrittävät hahmojen erikoispiirteet ja voimat. Pelin aikana pelaajat luovat tarinaa hahmolleen ja sanoittavat muille pelaajille simuloiden hahmonsa tekemisiä.

Pelin alkutilanteessa on yleensä jokin konflikti tai haaste, lopulta roolipeli muotoutuu ja rakentuu pelin kuluessa. Pelinjohtaja suunnittelee seikkailun tietynlaiseksi, mutta pelaajilla on mahdollisuus pelin aikana muuttaa pelin suuntaa ja juonta tai vaikuttaa sää muutoksiin. Pelin tapahtumat ovat pääosin mielikuvituksissa tapahtuvaa, niin joissain tapauksissa pelinjohtaja voi käyttää ääniefektejä tai muuta rekvisiittaa tunnelman luomiseksi.

Historia

Ensimmäinen roolipeli julkaistiin vuonna 1974. Dungeons ja Dragons -peli nousi nopeasti suureen suosioon, ja pian olikin kehitteillä monia uusia pöytäroolipelejä. Vuonna 1977 julkaistiin roolipelikirja, joka sisälsi sääntöjä ja peliohjeita. Myöhemmin julkaistiin myös muita peleihin liittyviä kirjoja, joiden sisältö liittyi peliteemoihin kuten fantasiaan ja myytteihin.

Roolipelejä kehitettiin jatkuvasti uusia 1980-luvun loppupuolelle saakka. Useat 80-luvulla tehdyt pelit keskittyivät uusiin pelitekniikoihin, kun taas osa keskittyi uudenlaisten maisemien ja teemojen kehittymiseen. Uudet pelitekniikat loivat mahdollisuuden kehittyä mahtavaksi roolipelaajaksi.

Roolipelien suosio laski 90-luvulla rajusti ja moni roolipelivalmistaja kävi lähellä konkurssia. Peleihin kehitettiin uudenlainen mahdollisuus kustomoida hahmoja, lisäksi ogl-lisenssin myötä muille yrityksille aukesi mahdollisuus kehittää ja myydä roolipelejä.

2000-luvulle tultaessa roolipelien kehityssuunta oli uudelleenpainokset, vanhat pelit saivat uuden mahdollisuuden. Vuonna 2001 julkaistiin ensimmäinen itse tuotettu roolipeli, julkaisijana ja suunnannäyttäjänä oli Ron Edwards.

Aikaisemmin roolipelit pohjautuivat lähes aina fantasiakirjallisuuteen, mutta vuosi 2001 toi muutoksen suuntaukseen. Vampire-pelin kehittäjä Masquerade julkaisi uuden pelin, jonka teema oli saanut inspiraation eri maiden mytologioista. Roolipeleihin haettiin uutta pontta ja innostusta myös muista uusista ja ajankohtaisista uutisista ja ilmiöistä. Manga-teema, anime-teema sekä elokuva- ja videopeli -teemat olivat suosittuja.

Liveroolipeli

Liveroolipeli eli larppaaminen kokonaisvaltainen roolipelimuoto. Liveroolipelissä pelaajat eläytyvät koko kehollaan näytellen roolihahmojaan, sekä myös pukeutuen roolihahmokseen. Liveroolipelaamista on kokonaisvaltaisuutensa vuoksi verrattu jopa improvisaatioteatteriin. Liveroolipelaamisen suomenkieliseksi nimeksi onkin ehdotettu näytelmäroolipelaamista. Toisinaan kuullaankin käytettävän nimeä näytelmäpelaaminen tai eloroolipelaaminen.

Käytäntö

Liveroolipeleissä on erittäin tärkeää tunnelman luominen, siksi lavastukseen panostetaan hyvin paljon, jotta kaikki olisi aidon tuntuista. Osallistujille on suunniteltu omat yksilölliset pelihahmot ja pelaajat toimivat sen mukaisesti. Jokaisella hahmolla on oma elämänhistoria, arvot, tavoitteet ja yksilölliset luonteenpiirteet. Suunniteltua käsikirjoitusta tai ohjausta pelissä ei ole, pelille on ainoastaan luotu lähtötilanne ja sen jälkeen pelaajat toimivat hahmoille annettujen toimintojen mukaan. Pelaaminen lisää elinvuosia ja on hauskaa.

Liveroolipelin tyyli ja hahmot perustuvat aina johonkin tiettyyn ympäristöön ja maailmaan. Maailma voi perustua historiaan tai pohjautua johonkin tiettyyn kirjaan tai sitten olla kokomaan pelin kijoittajan suunnittelema. Harry potter on ollut hyvin suosittu teema liveroolipeleissä, myös keskiaika roolipelaajien mielenkiinnon kohteena. Omat kannattajat löytyvät myös muille pelityypeille, esimerkiksi tulevaisuus tai vaihtoehtoinen todellisuus ovat nykyajan kanssa käytettyjä teemoja.

Merja Leppälahti on tutkinut roolipelaamista ja hänen mukaansa liveroolipelitilanteita voidaan melkein verrata karnevaaleihin, sillä molemmissa siirrytään täysin toisenlaiseen maailmaan, irtaudutaan todellisuudesta ja eletään hetki jonain toisena toisenlaisten sääntöjen vallitessa. Harrastajat pitää liveroolipelaamisessa tärkeimpänä eläytymistä omaan rooliin sekä ystävien kanssa yhdessäoloa.

Pöytäroolipeli vs. liveroolipeli

Molemmat roolipelit pohjautuvat samoihin sääntöihin, muuten eroavat toisistaan hyvin suuresti. Jos omaat hyvät artikulaatiotaidot, on pöytäroolipeli valintasi. Jos taas pidät näyttelemisestä kokonaisvaltaisesti, on liveroolipeli valintasi. Toisaalta voihan sitä pelata vaikka molempia, fiiliksen mukaan, sillä ainakaan minä en osaa valita, kumpi olisi parempi.